Μιχάλης Τσάκωνας

Σπούδασε Marketing Management (Bachelor of Silence) στο Western Int. University (London) και είναι κάτοχος ΜΒΑ με ειδίκευση στο Ιnternational Marketing από το πανεπιστήμιο του Sunderland.

Eίναι Σύμβουλος επιχειρήσεων και Project Manager Έργων σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, είναι εισηγητής επιχειρησιακών σεμιναρίων με εμπειρία στην δια βίου μάθηση ενηλίκων στην Έλλαδα και στο εξωτερικό.