Νικόλαος Καρφάκης

PhD

Δρ. Νίκος Καρφάκης 

Programme Director MSc HRM, PhD 

Ο Δρ. Νίκος Καρφάκης είναι πτυχιούχος και διδάκτορας του University of Leicester στο τομέα του Management. 

Έχει εργαστεί σε διάφορα Πανεπιστήμια και ιδιωτικά Κολέγια στο Ηνωμένο Βασίλειο και  στην Κύπρο, όπως το University of Leicester και το Alexander College/University of the West of England. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει  συμμετάσχει ως προσκεκλημένος σε Διεθνή Συνέδρια του χώρου. 

Εργάζεται ως Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο τμήμα Business του Aegean College.