Πάτροκλος Πατσούλης

MSc, PhDc

Ο Πάτροκλος Πατσούλης είναι απόφοιτος του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Επίσης αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διδακτορική του διατριβή στην Τραπεζική (PhD in Banking).

Παράλληλα με τις σπουδές του,  εργάστηκε σε εταιρείες πληροφορικής ως σύμβουλος επιχειρήσεων.