Παυλίνα Ζιάκα

Η κ. Παυλίνα Ζιάκα είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 2003 και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση- Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου» στο οποίο έλαβε βραβείο Αριστείας κατά τα έτη 2008- 2010.

Είναι Δικηγόρος με δικαίωμα παράστασης ενώπιον του Αρείου Πάγου, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2005 και ιδιοκτήτρια του δικηγορικού γραφείου «ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΠ. ΖΙΑΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας ALEXANDROS STRIMBERIS & ASSOCIATES (“As Legal”). Οι τομείς ενασχόλησης της καλύπτουν το σύνολο των κλάδων δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση στο αστικό και ποινικό δίκαιο. Στα χρόνια φοίτησης της στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ασχολήθηκε με θέματα καταναλωτικών διαφορών, Γενικών Όρων Συναλλαγών, πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύγχρονών μορφών συμβάσεων κ.α.

Τέλος, η διπλωματική εργασία της φέρει τον τίτλο η «Εξ Αποστάσεως Παροχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς Καταναλωτές» και είναι διαθέσιμη http://pandemos.panteion.gr