Πέτρος Περιμένης

Ο Πέτρος Περιμένης αποφοίτησε το 1993 με πτυχίο στη Στρατιωτική Διοίκηση από τη Στρατιωτική Ακαδημία της Ελλάδος. Το 1998 αποφοίτησε από τη Σχολή Πληροφορικής του Ελληνικού Στρατού, ενώ το 2005 αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με το μεταπτυχιακό δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού.

Από τον Ιούνιο του 1998  εργάζεται ως Διευθυντής, Διαχειριστής δικτύου και Διαχειριστής βάσεων δεδομένων στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Υλικού και στο Σώμα Διατάξεων του Ελληνικού Στρατού.

Παράλληλα είναι επικεφαλής ομάδας, μεταξύ των ομάδων που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων υλικού του Ελληνικού Στρατού και την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού με τη χρήση τεχνολογίας Oracle και εργαλείων ανάπτυξης Oracle. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και στις τεχνολογίες επικοινωνίας. Είναι εκπαιδευτής του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν. Επίσης, προήχθη σε Συνταγματάρχη του Σώματος Διατάξεων του Ελληνικού Στρατού.

Από το 2000 είναι καθηγητής στο Aegean College, σε προγράμματα που αφορούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση σημερινών Βάσεων Δεδομένων (Oracle RDBMS – SQL Server RDBMS), Τεχνολογίες Δικτύων – WEB, Λειτουργικά Συστήματα, Γλώσσες Προγραμματισμού.