Σοφία Χρ. Κουκουβίνου

PhD

Η Σοφία Χρ. Κουκουβίνου είναι διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), καθώς επίσης εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κλάδου ΠΕ07, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Γλωσσολογία.

Έχει εργαστεί ως εντεταλμένη Διδάσκουσα στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό πεδίο τα «Διαπολιτισμικά Ζητήματα», στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το προπτυχιακό μάθημα «Πρακτική Άσκηση» σε φοιτητές, υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με ανάθεση διδακτικού και ερευνητικού έργου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η κυρία Κουκουβίνου έχει ενταχθεί στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ/ΕΣΔΔΑ/ΙΝΕΠ) και έχει εργαστεί ως Εισηγήτρια σε Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με γνωστικό πεδίο τη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας στη Δημόσια Διοίκηση για το Γραπτό και Προφορικό Λόγο στη Γερμανική Γλώσσα».

Έχει λάβει μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης για νέους καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας (GeR/CEF C2), στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, και συγχρόνως για νέους καθηγητές Αγγλικής στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Γλωσσικών Ικανοτήτων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (ΚΕΔΙΒΙΜ), λαμβάνοντας άδεια χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται των ερευνητικών πεδίων: Παιδαγωγική, διαπολιτισμικά/πολυπολιτισμικά ζητήματα της Εκπαίδευσης, Ιστορία της Εκπαίδευσης—Ελληνική και Γερμανική, (Παιδική) Λογοτεχνία, Συγκριτική–Ελληνική και γερμανική, Νεοελληνική λογοτεχνία–Ιστορία και κριτική, Γερμανική λογοτεχνία–Ελληνικές επιδράσεις, Συγκριτική Γραμματολογία, Μετάφραση–Ελληνικά-Γερμανικά, Γερμανικά-Ελληνικά, Επαγγελματικός επιχειρηματικός Τουρισμός, Γλωσσολογία, δίγλωσση διδασκαλία.

Συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια και έχει δημοσιεύσει τη μονογραφία της, καθώς και εκτενείς παιδαγωγικές μελέτες σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.