Σπάρτακος Αναγνωσταράς

Ο Σπάρτακος Αναγνωσταράς είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Γλωσσολογία και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων Κλασσικών Σπουδών από το University of Leeds και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας από το  University of Essex.

Επιπλέον, παρακολουθεί μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με ειδίκευση στις Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας.

Είναι δυναμικός και αφοσιωμένος εκπαιδευτικός με αρκετά χρόνια εμπειρίας στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αγγλία όπου δίδαξε σε ορισμένα εξαιρετικά ιδιωτικά σχολεία όπως το Millfield School και το Redmaids’ High School.