Ζωή Παπαγεωργάκη

Η Ζωή Παπαγεωργάκη είναι πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής (Loughborough University). Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ερευνητικό αντικείμενο τη ζωντανή εμπειρία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αντικείμενο την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Πανεπιστήμιο Πατρών) και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Έχει να επιδείξει επιστημονικό συγγραφικό έργο σχετικά με θέματα της παιδαγωγίας της Φυσικής Αγωγής, της επιστημολογίας της Φυσικής Αγωγής, της αντισφαίρισης, των κουλτούρων μάθησης της Φυσικής Αγωγής κα. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και ως εκπαιδεύτρια σε ΔΙΕΚ ενώ κατέχει επαγγελματική εμπειρία ως προπονήτρια αντισφαίρισης σε παιδιά και ενηλίκους. Τέλος έχει υπάρξει για περισσότερο από 20 χρόνια αθλήτρια καλαθοσφαίρισης με συμμετοχή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο.