slider-shadow

Το AegeanCollege είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (Άδεια Ίδρυσης: ΦΕΚ 1532/Β/27-7-2009  Άδεια Λειτουργίας: ΦΕΚ 1986/14.08.2013) και από διεθνείς φορείς που πιστοποιούν την ποιότητα και το κύρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρει σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Με τον νόμο 4093/2012 και τις τροποποιήσεις αυτού στον ν.4111/2013 που ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010, ρυθμίζεται πλέον η διαδικασία αναγνώρισης των Ευρωπαϊκών Πτυχίων που απονέμονται μέσω φοίτησης σε Κολλέγιο και που αφορούν σε όλες τις ειδικότητες και επίπεδα σπουδών.

Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές του AegeanCollege που αποκτούν προπτυχιακούς(Bachelors), αλλά και μεταπτυχιακούς(Masters) τίτλους σπουδών σε ακαδημαϊκά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Δημόσια  Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση των τίτλων τους.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)-(Γνωμοδότηση 276/2015)τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά που προσφέρονται μέσω των Κολλεγίων εξισώνονται πλήρως με αυτά που χορηγούν τα Δημόσια Πανεπιστήμια.Έτσι οι τίτλοι σπουδών που προσφέρονται μέσω των Κολεγίων είναι ισότιμοι με αυτούς των ΑΕΙ για την βαθμολογική και την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ρυθμίσεων είναι οι απόφοιτοι των Κολλεγίων να προσλαμβάνονται ως πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, να διεκδικούν σχετικές προαγωγές ή μισθολογικές αναβαθμίσεις, να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και γενικά να αποκτούν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων.

Νομοθεσία που σχετίζεται με την αναγνώριση:

ΦΕΚ 229/Α/19.11.2012

ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/25.05.2010)

Επισκεφθείτε ΕΔΩ την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία αναγνώρισης.

•Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων BSc (Hons) Dietetics( ΠΔ 133/ ΦΕΚ Α.213_1.10.2014). 

•Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων BSc (Hons) Clinical Speechand Language Pathology(Π.Δ. 176/ ΦΕΚ Α/279_31.12.2014) 

•Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) (ΦΕΚ_1017.Β.23.04.2014) 

•Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων MSc in Early Childhood Education with Special Needs με δικαίωμα ένταξης στους πίνακες ειδικής αγωγής

Δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση με αριθ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/13.08.2014 τ.Β΄) για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

 

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology