OMIROS EDUCATIONAL GROUP
AegeanCollege logo
Αθήνα
210 3211228
Πειραιάς
210 4220015
Λάρισα
241 1100001
Θεσσαλονίκη
2311 256619

Φοιτητής Πληροφορικής σε Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής (IISA 2018)

Πρωτοποριακή εργασία στην Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR)

Εργασία φοιτητή του Κολεγίου στο Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής IISA2018

Εργασία φοιτητή Πληροφορικής του Aegean College παρουσιάστηκε στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής, Ασφάλειας, Συστημάτων και Εφαρμογών(9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications-IISA2018) που έλαβε χώρα στο νησί της Ζακύνθου 23 έως 25 Ιουλίου 2018.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 25 Ιουλίου, στα πλαίσια του session για Μετρικές Αξιολόγησης και Ευθυγραμμίσεις (Evaluation Metrics and Alignments), παρουσιάστηκε η ερευνητική εργασία του φοιτητή μας Νικόλαου Σουρβάνου, με τίτλο “Challenges in input preprocessing for mobile OCR applications: A realistic testing scenario” (Προκλήσεις στην προεπεξεργασία της εισαγόμενης πληροφορίας για φορητές εφαρμογές OCR: Ένα ρεαλιστικό σενάριο αξιολόγησης).

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν οι ενδογενείς επιπλοκές κατά το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος OCR για smartphones, καθώς υπάρχουν ορισμένα βήματα και προκλήσεις που είναι εγγενείς στην ίδια την τεχνολογία OCR. Πιο συγκεκριμένα, πριν τελεστεί η ακριβής λειτουργία αναγνώρισης κειμένου, η είσοδος (συνήθως οπτική πληροφορία, όπως μια εικόνα) πρέπει να υποστεί μια προεπεξεργασία, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπάρχουσες πληροφορίες κειμένου και να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος και οι ακραίες τιμές. Η προεπεξεργασία αυτή δεν είναι προφανής στον ανειδίκευτο χρήστη και μπορεί να αποβεί μη διαχειρίσιμη για να εκτελεστεί με ποιότητα σε μια εφαρμογή smartphone. Σε αυτή τη μελέτη, προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε τις προκλήσεις αυτές, μέσω πειραμάτων στα βήματα προεπεξεργασίας, χρησιμοποιώντας ένα ρεαλιστικό σενάριο δοκιμών και να θέσουμε ορισμένα ανοικτά ζητήματα για μελλοντική έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αλλά και της εκπόνησης της εργασίας, ο φοιτητής συνεργάστηκε άριστα με τον επιβλέποντα καθηγητή του, κ. Γεώργιο Τσατήρη, τόσο σε επίπεδο τεχνικό και γνωσιακό, όσο και σε επίπεδο ερευνητικής μεθοδολογίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης μελέτης πανεπιστημιακού επιπέδου.

Το πρόγραμμα Πληροφορικής του Aegean College, που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου σπουδών BSc in Computing and Information Systems, μέσω των αποτελεσμάτων και της ανταπόκρισης στην έρευνα του φοιτητή μας σε ένα διεθνές φόρουμ, αποδεικνύεται ότι αποτελεί σημαντικό πυλώνα παροχής και παραγωγής γνώσης, με ανταπόκριση στην επίκαιρη επιστημονική γνώση και στις ανάγκες της αγοράς.

Ο προσκεκλημένος ομιλητής του συνεδρίου

Στη φετινή διεξαγωγή του IISA παρευρέθηκε, ως προσκεκλημένος ομιλητής, ο καθηγητής κ. Πέτρος Γρούμπος, Διευθυντής του εργαστηρίου Αυτοματισμού και Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Γεννήθηκε το 1950 στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της διάρκειας των σχολικών του χρόνων. Απέκτησε Ph.D. το 1978 από το State University New York at Buffalo. Δίδαξε σε Πανεπιστήμια της Αμερικής πριν επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως καθηγητής το 1980. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών από το 2004 μέχρι το 2010.

Είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του οποίου διετέλεσε και Πρόεδρος. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια και έχει συγγράψει αριθμό κεφαλαίων σε βιβλία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως κύριος ερευνητής σε ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

Η ομιλία του επικεντρώθηκε στις απειλές (σε κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο), τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το ευρύ πεδίο της Υπολογιστικής (Τεχνητής) Νοημοσύνης σήμερα.

Τι είναι η σειρά συνεδρίων IISA

Η πληροφορία, αν και ευρέως διαθέσιμη και προσβάσιμη, μπορεί να οδηγήσει ένα σύστημα σε υπερφόρτωση ή υπερέκθεση, ενώ η προσπάθεια κωδικοποίησης, αποθήκευσης, απόκρυψης, ασφάλισης, μετάδοσης και ανάκτησής της μπορεί να είναι ξεφύγει εκτός διαχειρίσιμου φόρτου.

Η υπολογιστική νοημοσύνη είναι ένας δρόμος προς τη διαχείριση της πληροφορίας και την εξαγωγή γνώσεων από αυτήν, εμπνευσμένος από βιολογικά και άλλα παραδείγματα.

Συστήματα και τα δίκτυα πολυμέσων, με ένα αυξανόμενο επίπεδο νοημοσύνης, βρίσκονται σε εξέλιξη και ενσωματώνουν αυτές τις προόδους. Ως αποτέλεσμα, αναδύονται νέες τεχνολογίες, πρωτόκολλα και εφαρμογές.

Η σειρά Διεθνών Συνεδρίων για την Πληροφόρηση, τη Νοημοσύνη, τα Συστήματα και τις Εφαρμογές (IISA) προσφέρει μια πλατφόρμα για την εποικοδομητική αλληλεπίδραση και την παραγωγική ανταλλαγή ιδεών μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών από διάφορους ερευνητικούς τομείς όπως υπολογιστές, μαθηματικά, φυσική, βιολογία, πειραματική ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες, γλωσσολογία και μηχανική, με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στην τεχνητή νοημοσύνη, τη βιολογία, τη νευροεπιστήμη, την ασφάλεια, την παρακολούθηση, την επιτήρηση, την υγειονομική περίθαλψη, το εμπόριο, τον αυτοματισμό, τη ρομποτική, τη βελτιστοποίηση, την εικόνα, την ομιλία και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Σπουδές Πληροφορικής πολύ υψηλού επιπέδου

Η Σχολή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Aegean College προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια, καθώς επίσης και εξειδικευμένα ταχύρρυθμα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης από την αγορά εργασίας.

Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα Πληροφορικής ελληνικού Κολλεγίου που φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με αντικείμενα αιχμής στην έρευνα και την τεχνολογία, ενώ απόφοιτοι του προγράμματος διακρίνονται ήδη στον ακαδημαϊκό χώρο και επαγγελματικό στίβο ως ερευνητές και νέοι επιχειρηματίες.

Γνώρισε τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Aegean College!

Συνεργασία με το University of Essex

Επικοινωνήστε μαζί μας


  Είμαι ενήμερος για την Πολιτική Απορρήτου και συγκατατίθεμαι

  phone icon Contact Aegean College.

  Τηλεφωνικό κέντρο:

  2103211228

  Email:

  info@aegeancollege.gr