Μιχάλης Ζερβός

Lecturer, MSc, PhDc, Programme Director MBA Leadership and Management Development, MBA Global Business

Ο Μιχάλης Ζερβός είναι απόφοιτος του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΑΤΕΙ Αθηνών και κάτοχος Πτυχίου στα Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική από το Deree.

Επίσης, είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: ο πρώτος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το ALBA Graduate Business School και ο δεύτερος στα Χρηματοοικονομικά και την Τραπεζική Διοικητική (MSc in Finance and Banking) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Σε εξέλιξη βρίσκεται η διδακτορική του διατριβή στα Χρηματοοικονομικά (PhD in Finance) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Έχει εργαστεί σε επιχειρήσεις ως διοικητικό στέλεχος και σε τράπεζες ως σύμβουλος.

Διδάσκει διοίκηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικά στο προπτυχιακό πρόγραμμα BSc (Hons) Business και στα MBAs.