Το ΜΒΑ Sustainability & Environmental Management (ΜΒΑ Αειφορία και Περιβαλλοντική Διοίκηση) είναι ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για στελέχη επιχειρήσεων εξειδικευμένων στη διοίκηση οικολογικών συστημάτων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το St Mary’s University, Twickenham, London.

St Mary's University Twickenham London

Η “πράσινη” επιχειρηματικότητα γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης, λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης τεχνολογιών και προϊόντων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι το MBA Sustainability & Environmental Management είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ελληνική αγορά που προσφέρεται αποκλειστικά από το Aegean College.

 • Το πρόγραμμα εστιάζει σε στελέχη της “πράσινης” επιχειρηματικότητας.
 • Ειδικά μαθήματα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη διαχείριση αποβλήτων.
 • Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με ατομικές και ομαδικές εργασίες, καθώς και με παρουσιάσεις βασισμένες σε case studies.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης ιδανικό για εργαζόμενους.
 • Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων (leadership) και διαχείριση αλλαγών (management by change).
 • Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και αίθουσες διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα.
 • Δωρεάν μαθήματα αγγλικών και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • To MBA προσφέρεται στην Αθήνα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη.
 • Στο Κολέγιο λειτουργεί Εκπαιδευτικό Portal, στο οποίο οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση με χρήση προσωπικού κωδικού.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος MBA οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 180 πιστωτικές μονάδες/credits Βρετανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Επιπέδου 7 ή 90 ECTS.

Κατά το πρώτο έτος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τέσσερα βασικά μαθήματα κορμού και δύο μαθήματα επιλογής.

Κατά το δεύτερο έτος σπουδών παρακολουθούν δύο ακόμα μαθήματα και προετοιμάζουν τη Διπλωματική Εργασία.

 • Διοίκηση και Οργανωσιακή Ανάλυση (Management and Organisational Analysis).
 • Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Strategic People Management).
 • Στρατηγική Διοίκηση και Μάρκετινγκ (Strategic Management and Marketing).
 • Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών (Leadership and Managing Change).
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy Sources).
 • Διαχείριση Απορριμάτων (Waste Management).

 • Μεθοδολογία Έρευνας και Κριτική Ανάλυση (Research Methodology and Critical Analysis).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Post-Graduate Dissertation).

Κτηριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και αίθουσες διδασκαλίας.

Καλαμάρας Δημήτριος
Καλαμάρας Δημήτριος

Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας

Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι ΜΒΑ (Sustainability & Environmental Management) μπορούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Βελτίωσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας και των Πράσινων Τεχνολογιών και Προϊόντων.