Το Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με εξειδίκευση στη χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης (MSc in Digital and Social Media Marketing with Analytics) σε συνεργασία με το Coventry University, ένα από τα 15 κορυφαία πανεπιστήμια της Βρετανίας την τελευταία πενταετία (The Guardian 2016-2020).

Coventry University Aegean College

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο μεταπτυχιακό στις σπουδές Digital Marketing που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και σε αποφοίτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να αναπτύξουν άρτιες δεξιότητες και γνώσεις στον κλάδο του ψηφιακού μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο με αποκλειστικό γνώμονα τη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την πρακτική εφαρμογή της και με απώτερο σκοπό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επικρατούν στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν στέρεες βάσεις στο ψηφιακό μάρκετινγκ, κατανοούν τις αρχές που το διέπουν και ως κάτοχοι του τίτλου είναι εις θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου και ευθύνης.

Με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιτυγχάνονται δυο ζητούμενα:

α. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αφομοιώνουν γνώσεις και εμβαθύνουν σε πρακτικό επίπεδο σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας και

β. παρακολουθούν ένα απαιτητικό πρόγραμμα που τους εφοδιάζει με την ικανότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε έναν εξαιρετικά δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο τομέα και μετά το πέρας των σπουδών τους.

Ενδεικτικά, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος εμβαθύνουν σε πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα όπως:

 • Ψηφιακή επικοινωνία και Branding.
 • Τεχνικές και εργαλεία.
 • Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων.
 • Ανάπτυξη εταιρικών στρατηγικών, τακτικών.
 • Αξιοποίηση  data.
 • Τμηματοποίηση του κοινού
 • Διαθέσιμες ψηφιακές επιλογές και αξιολόγηση
 • Σκιαγράφηση και κατανόηση συμπεριφοράς καταναλωτή.

 • Το κορυφαίο μεταπτυχιακό στο Digital Marketing και τα Social Media στην Ελλάδα προσφέρεται σε αποκλειστική συνεργασία με το Coventry University (N.15 UK/Guardian League Table 2020) και αναβαθμίζει σημαντικά το βιογραφικό των κατόχων του.
 • Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για τους Digital Marketing Managers των σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα δυναμικό και διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Άμεση επαγγελματική απορρόφηση καθώς το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί στις μέρες μας ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα αντικείμενα εκπαίδευσης με μεγάλη ζήτηση στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.
 • Σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας μέσα από Ημέρες Καριέρας, guest lectures, συνέδρια και Ημερίδες.
 • Η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται με ατομικές και ομαδικές εργασίες, καθώς και με παρουσιάσεις βασισμένες σε περιπτωσιολογικές μελέτες (Case Studies) μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολυεθνικών, δημοσίων υπηρεσιών και ΜΚΟ.
 • Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των εργαζομένων (διδασκαλία απογευματινές ώρες την Παρασκευή και πρωινές ώρες το Σάββατο).
 • Υπερσύγχρονα εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και αίθουσες διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν ιδανικές συνθήκες φοίτησης.
 • Δωρεάν μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως και δωρεάν συμμετοχή σε σεμινάρια για όλη τη διάρκεια της φοίτησης.
 • Το Κολλέγιο διατηρεί μια ερευνητικά δραστήρια και καινοτόμο ακαδημαϊκή κοινότητα με αιχμή το Ερευνητικό Κέντρο Aegean Research Center (ARC).
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αθήνα και στη Λάρισα επιτρέποντας ευελιξία επιλογών.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του MSc in Digital and Social Media Marketing with Analytics οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 180 πιστωτικές μονάδες/ Credits Βρετανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Επιπέδου 7.

Το περιεχόμενο του προγράμματος υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση ώστε να αντανακλά τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο προς όφελος των φοιτητών. Για αυτούς τους λόγους τα μαθήματα ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Το πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται σε τρεις φάσεις.

 • Marketing Strategy – Στρατηγική μάρκετινγκ (20 Credits).
 • Digital and Social Media Marketing – Ψηφιακό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (20 Credits).
 • Digital Consumer Behaviour – Συμπεριφορά ψηφιακού καταναλωτή (20 Credits).

 

 • Web and Social Media Promotion and Analytics – Προώθηση ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικών μέσων με τη χρήση δεδομένων (20 Credits).
 • Digital Brand Management – Management ψηφιακής μάρκας (20 Credits).
 • Contemporary Issues in Digital Marketing – Σύγχρονα ζητήματα στο ψηφιακό μάρκετινγκ (20 Credits).

 • Marketing Research Methods – Μέθοδοι έρευνας μάρκετινγκ (20 Credits).
 • Postgraduate Dissertation – Μεταπτυχιακή Εργασία (40 Credits).

Το Aegean College διαθέτει υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.

Τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας με πλήρη εποπτικά μέσα διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες εκπαίδευσης.

Valsamakis
Valsamakis

Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης

MBA, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του  MSc in Digital and Social Media Marketing with Analytics διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν σε υψηλό επίπεδο ως εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων κάθε είδους και κλίμακας ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες.