Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα τετραετές προπτυχιακό πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών Μαιευτικής υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Coventry University, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Πανεπιστημιακού Τίτλου BSc (Hons) Midwifery (Applied)/ BSc (Hons) Μαιευτικής.

Το πρόγραμμα σπουδών Μαιευτικής του Aegean College είναι εγκεκριμένο από το Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (ΣΕΜΜΑ) και στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 και σε όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες.

Coventry University Aegean College

Οι σπουδές Μαιευτικής καλύπτουν πλήρως το επιστημονικό και εφαρμοσμένο σκέλος της Μαιευτικής και παρέχουν στους φοιτητές όλες τις προαπαιτούμενες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις για τη μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο επάγγελμα της Μαίας/του Μαιευτή.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει περίπου 2800 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και περισσότερες από 2000 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 και της Ε.Ο. 55/2013.

Τη θεωρητική διδασκαλία αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο Μαίες και Μαιευτές, εγγεγραμμένα μέλη του ΣΕΜΜΑ, καθώς και από επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (Γυναικολόγοι, Ψυχολόγοι, Διαιτολόγοι κ.ά). Οι καθηγητές του τμήματος διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα υψηλού επιπέδου, πλούσιο ερευνητικό έργο και σημαντική κλινική εμπειρία στον τομέα εξειδίκευσής τους.

Την πρακτική άσκηση κατευθύνουν και αξιολογούν επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι είναι αποκλειστικά Μαίες/Μαιευτές εγγεγραμμένες/οι στον ΣΕΜΜΑ ή/και σε άλλους Συλλόγους Μαιών-Μαιευτών τη χώρας.

Η κλινική και πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια και νοσοκομεία όπως τα μαιευτήρια Ιασώ, Ρέα και «Έλενα Βενιζέλου», το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», καθώς και το Σωματείο «Ευτοκία».

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε κλινικά περιβάλλοντα όπως:

 • μαιευτικά, νεογνολογικά και γυναικολογικά τμήματα,
 • αίθουσες τοκετών,
 • εξωτερικά ιατρεία (μαιευτικά και γυναικολογικά),
 • χειρουργεία,
 • τμήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας,
 • τμήματα Λοιμώξεων,
 • τμήματα Μητρικού Θηλασμού.

 • To Aegean College προσφέρει το πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο Μαιευτικής στην Ελλάδα.
 • Είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαιευτικής εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (ΣΕΜΜΑ) και στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 και σε όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Coventry University, το καλύτερο βρετανικό πανεπιστήμιο που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις βρετανικές και διεθνείς κατατάξεις (rankings).
 • Οι φοιτητές Μαιευτικής αποτελούν μέλη μιας ερευνητικά δραστήριας και καινοτόμου ακαδημαϊκής κοινότητας με αιχμή το Ερευνητικό Κέντρο Aegean Research Centre (ARC).
 • Οι φοιτητές συμμετέχουν σε Πανελλήνια και Διεθνή επιστημονικά συνέδρια και αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες, αλλά και ευκαιρίες να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες και να δικτυωθούν με το επιστημονικό και επαγγελματικό τους πεδίο.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες μαίες και μαιευτές με τεράστια εμπειρία πεδίου.

Οι σπουδές Μαιευτικής στο Aegean College διεξάγονται στο πλαίσιο ενός πλήρους ακαδημαϊκού προγράμματος διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο εφοδιάζει τους σπουδαστές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

 • Βιοεπιστήμες στη Μαιευτική-Εμβρυολογία του Ανθρώπου (Biological Sciences for Midwifery-Human Embryology).
 • Αρχές Κλινικής Άσκησης στη Μαιευτική  (Foundations for Clinical Practice).
 • Εισαγωγική Ανατομία & Φυσιολογία στη Μαιευτική (Introductory Anatomy and Physiology for Midwifery).
 • Αρχές Έρευνας στη Μαιευτική (Introduction to Research for Midwifery).
 • Κλινική Άσκηση στη Μαιευτική Φροντίδα Ι (Clinical Practice in Midwifery Care -Basics- I).
 • Επαγγελματική Ηθική, Ιστορία και Νομοθεσία της Μαιευτικής (Ethics, History and Legislation of Midwifery).
 • Μικροβιολογία-Έλεγχος Λοιμώξεων (Microbiology-Infection control).
 • Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας Ι (English Language Skills I).

 • Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας (Post Birth Care).
 • Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού (Neonatal Care).
 • Διατροφή και Υγεία της Γυναίκας (Nutrition and Women’s Health).
 • Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού  (Midwifery Care for Birth).
 • Αναπαραγωγή και Σεξουαλική Υγεία (Reproduction and Sexual Health).
 • Φαρμακολογία για Μαίες-Κλινική  Εφαρμογή (Pharmacology for Midwives- Applied to Practice). 
 • Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας ΙΙ (English Language Skills IΙ).
 • Κλινική Άσκηση στη Μαιευτική Φροντίδα ΙΙ (Clinical Practice in Midwifery Care  ΙΙ).

 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Προγεννητική Φροντίδα (Developing Skills in Antenatal Care).
 • Τεχνολογία στη Μαιευτική Πρακτική (Technology in Midwifery practice).
 • Περιγεννητική Ψυχική Υγεία (Perinatal Mental Health).
 • Επείγουσες και Υψηλού Κινδύνου Καταστάσεις στη Μαιευτική (High Risk and Emergencies in Obstetrics).
 • Χειρουργική Φροντίδα στη Μαιευτική (Surgical Care).
 • Γυναικολογική Φροντίδα (Gynecological Care).
 • Κλινική Άσκηση στη Μαιευτική Φροντίδα ΙΙΙ (Clinical Practice in Midwifery Care ΙΙΙ).

 • Διοίκηση Υγείας -Ενσωμάτωση Πρακτικής του Τοκετού (Health Management-Integrating Midwifery Practice).
 • Βιοστατιστική-Επιδημιολογία (Biostatistics-Epidemiology).
 • Αξιοποίηση Έρευνας  (Research Appreciation).
 • Υποστήριξη της μετάβασης στη Γονεϊκότητα (Supporting Transition to Parenthood).
 • Κλινική Άσκηση στη Μαιευτική Φροντίδα ΙV (Clinical Practice in Midwifery Care ΙV).
 • Πτυχιακή Εργασία (Dissertation).
 • Πρακτική Άσκηση στη Μαιευτική Φροντίδα V (Clinical Practice in Midwifery Care V).

Το Aegean College έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Μαιευτικής. Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα της Επιστήμης της Μαιευτικής, διαθέτοντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει:

 • Κλίνες,
 • Χειρουργικό πτυσσόμενο κρεβάτι,
 • Θερμοκοιτίδα,
 • Ηλεκτροκαρδιογράφο,
 • Monitor,
 • Ambu Ενηλίκων,
 • Κλειστή Παροχέτευση Θώρακος.

Μιχάλης Μώρος

RM, MSc, PhDc, Programme Director, Senior Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ραλλού Λυμπέρη

RM, MSc, PhDc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευστρατία Κομσέλη

RM, MSc, PhDc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρετή Αυγουλέα

MD, MSc, PhD, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χρύσα Τέγου

MSc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ειρήνη Ταλιούρη

RM, MSc, PhDc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παναγιώτης Κοτζαγεωργίου

MD, MSc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαρία Κοντογιάννη

RM, PgCert., MA
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι, κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Midwifery (Applied) έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να απασχοληθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς της Μαιευτικής.

Μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες σε ποικίλους εργασιακούς χώρους στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα (Μαιευτήρια, Νοσοκομεία, Κλινικές κ.ά.), καθώς και να εργαστούν ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα, τη Βρετανία και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.