Το Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Υγείας και Αποκατάστασης (MSc in Health and Rehabilitation Sciences) σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια διαεπαγγελματική προσέγγιση, στοχεύει στην εξειδίκευση αποφοίτων και επαγγελματιών από τους κλάδους της Φυσικοθεραπείας, της Λογοθεραπείας και της Εργοθεραπείας και είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τις διεθνείς τάσεις στον τομέα της αποκατάστασης και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που υιοθετούν κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) «η αποκατάσταση θα αποτελέσει βασική στρατηγική υγείας κατά τον 21ο αιώνα» (Rehabilitation 2030, WHO 2018) ειδικά σε χώρες με μέσο ή χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα όπως η Ελλάδα.

Η αποκατάσταση είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη λειτουργικότητα και αναπηρία.  Στοχεύει στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας, στην αύξηση της συμμετοχής των ατόμων στην κοινωνία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων. Επιπλέον εμπλέκεται σε θέματα κοινωνικής και υγειονομικής πολιτικής.

Το καινοτόμο πρόγραμμα που προσφέρει το Aegean College στοχεύει στην ανάλυση και αξιολόγηση των μοντέλων, διαδικασιών, παρεμβάσεων και πολιτικών που αφορούν  την πρόληψη, την αντιστροφή ή την ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών, καθώς και τη διευκόλυνση της δραστηριότητας και της συμμετοχής.

 • Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Υγείας και Αποκατάστασης που διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα σε συνεργασία με διακεκριμένο βρετανικό Πανεπιστήμιο.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές με τεράστια εμπειρία πεδίου, ενεργοί στην κλινική πρακτική και εξειδικευμένοι στην πολύπλοκη και πολυεπίπεδη αποκατάσταση.
 • Αξιοποιείται η υψηλή εμπειρία και τεχνογνωσία της Σχολής Υγείας του Κολλεγίου στους τομείς της Φυσικοθεραπείας, της Λογοθεραπείας και της Εργοθεραπείας.
 • Τα μαθήματα είναι συνδεδεμένα με την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων αποκατάστασης στο πεδίο εργασίας.
 • Αναπτύσσονται δεξιότητες και μεταδίδονται γνώσεις απαραίτητες σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες.
 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενείται ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας σχεδιασμένο με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα.
 • Περιλαμβάνονται μαθήματα εξειδίκευσης στην αποκατάσταση πολύπλοκων περιστατικών.
 • Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι ομιλητές για να αναλύσουν με κριτικό πνεύμα τις σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και τις ενδεδειγμένες πρακτικές στον τομέα της αποκατάστασης.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος συμμετέχουν και δρουν ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων και αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες και παραστάσεις για την επαγγελματική τους διαδρομή.

Η δομή του προγράμματος χωρίζεται σε τρεις φάσης και περιλαμβάνει μαθήματα-κορμού, καθώς και μαθήματα κατεύθυνσης, που απευθύνονται εξειδικευμένα σε κάθε ειδικότητα (Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία).

 • Εισαγωγή στις Επιστήμες Αποκατάστασης (Introduction to Rehabilitation Sciences-20 Credits).
 • Θεραπευτική Επικοινωνία και Υποστήριξη: Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση (Therapeutic Communication and Advocacy: A Multi-disciplinary Approach-20 Credits).
 • Γνωσιακές και Νευροεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Αποκατάσταση (Cognitive and Neuroscience Approaches in Rehabilitation-20 Credits).

 • Ερευνητικές Μέθοδοι για τους Επιστήμονες Αποκατάστασης (Research Methods for Rehabilitation Scientists-20 Credits).
 • Αποκατάσταση Πολύπλοκων Περιστατικών 1 (Rehabilitation of Complex Cases 1 – 20 Credits).

Μαθήματα εξειδίκευσης:

 • Φυσικοθεραπεία: Νευρολογική Αποκατάσταση στη Φυσικοθεραπεία (Physiotherapy: Neurological Rehabilitation in Physiotherapy-20 Credits).
 • Εργοθεραπεία: Νευρολογική Αποκατάσταση στην Εργοθεραπεία (Occupational Therapy: Neurological Rehabilitation in Occupational Therapy-20 Credits).
 • Λογοθεραπεία: Νευρολογική Αποκατάσταση στη Λογοθεραπεία (Speech and Language Therapy: Neurological Rehabilitation in Speech and Language Therapy – 20 Credits).

 • Αποκατάσταση Πολύπλοκων Περιστατικών 2 (Rehabilitation of Complex Cases 2 – 20 Credits).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία.

Το εργαστήριο Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας είναι ένας χώρος προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει κλίνες θεραπείας, αναπηρικά αμαξίδια, καρέκλες αλλά και ειδικά εργαλεία αποκατάστασης, όπως σανίδες μεταφοράς. Επίσης, διαθέτει όλα τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούν τα άτομα που χρήζουν αποκατάστασης όπως βοηθήματα ένδυσης-υπόδυσης, καθώς και όλα τα τεχνικά μέσα για την περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε λοιπούς χώρους του Κολλεγίου σε συγκεκριμένες ώρες όπως είναι η κουζίνα και το μπάνιο/τουαλέτα κ.ά.

Το Εργαστήριο Λογοθεραπείας περιλαμβάνει οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος σε ειδικές αίθουσες μαθημάτων, ενώ στους χώρους του Κολλεγίου φιλοξενείται ένα καινοτόμο In-House Clinic.

Spei

Δρ. Φοίβη Σπέη

PhD, Programme Director BSc (Hons) Occupational Therapy
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες Υγείας και Αποκατάστασης μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες σε κλινικές δομές και κέντρα αποκατάστασης, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Το συγκεκριμένο πτυχίο τους επιτρέπει να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε έναν απαιτητικό κλάδο όπου οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες υψηλού επιπέδου.