slider-shadow
     • Προορισμένο για απόφοιτους και επαγγελματίες του κλάδου των παιδαγωγικών το μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής διετούς διάρκειας MSc Early Childhood Education with Special Needs (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή), που προσφέρει το Aegean College, δίνει τη δυνατότητα πρακτικής και θεωρητικής εμβάθυνσης στον τομέα της παιδικής αγωγής.

      Παιδαγωγοί, δάσκαλοι, βρεφονηπιοκόμοι, σχολικοί σύμβουλοι και επαγγελματίες του κλάδου της ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές, μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα για να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες στην προσχολική αγωγή.

      Επίσης, το μεταπτυχιακό MSc Early Childhood Education with Special Needs αποτελεί προθάλαμο για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με την έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο.

      Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του MSc Early Childhood Education with Special Needs θα έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενους φορείς του Aegean College.

     • Τίτλος προγράμματος

      MSc Early Childhood Education with Special Needs
      Μεταπτυχιακό στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

      Διάρκεια προγράμματος

      2 έτη (part-time)

      Γλώσσα διδασκαλίας

      Ελληνικά /Αγγλικά

      Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα

      Πτυχίο Παιδαγωγικών, Νηπιαγωγικών, Βρεφονηπιακών σπουδών, Ψυχολογίας και Λογοθεραπείας
      Αγγλικά: IELTS Level 6.5. or TOEFL score of 575 or 230 computer based (μόνο για αγγλόφωνα προγράμματα)
      Δυνατότητα Αναγνώρισης Μαθημάτων από συναφή προγράμματα υπό προϋποθέσεις 

      Συνέχεια σπουδών

      Διδακτορικό

     • Το Aegean College προσφέρει σε όλους τους σπουδαστές δωρεάν μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
     • Μαθήματα
      • Θεωρίες Παιδικής Ηλικίας και Αγωγής (Theories of Childhood and Education)
      • Ανάπτυξη Ηγεσίας στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Ηλικία (Developing Leadership for Early Childhood)
      • Σύγχρονα Θέματα στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση (Contemporary Issues in Early Years Education)
      • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυγλωσσικές Τάξεις (Multicultural Education and Multilingual Classes)
      • Ανάπτυξη, Μάθηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης στην Ειδική Αγωγή (Development, Learning and Curriculum in Special Needs)
      • Εντοπισμός και Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Ικανότητες (Identification and Education of Learners with Special Educational Needs)
      • Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση (Research Methodology in Education)  
      • Μεταπτυχιακή Εργασία (Post-Graduate Dissertation) 
     • Το Aegean College έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ένα υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδαγωγικών Τμημάτων.
      Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.

      Η περιμετρική διάταξη των πάγκων ευνοεί την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και σπουδαστών, ενώ οι ειδικά διαμορφωμένες παιδαγωγικές «γωνιές» θυμίζουν αρκετά μία τυπική αίθουσα νηπιαγωγείου. 

      Το Εργαστήριο διαθέτει κρουστά και άλλα μουσικά όργανα, CD players για το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής, κατασκευαστικό και υλικό χειροτεχνίας για το μάθημα των εικαστικών τεχνών, καθώς και κουκλοθέατρο με το αντίστοιχο υλικό για το εργαστήριο κουκλοθεάτρου.

      Η έκταση της αίθουσας επιτρέπει τη διεξαγωγή βιωματικών μαθημάτων, όπως ψυχοκινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι και την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και σεμιναρίων.

      Οι σπουδαστές, ωστόσο, αναπτύσσουν επαγγελματικές δεξιότητες σε όλους τους τομείς της φροντίδας, της εκπαίδευσης και της αγωγής των παιδιών της προσχολικής ηλικίας κάνοντας την πρακτική τους άσκηση σε συνεργαζόμενους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
     • Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Early Childhood Education with Special Needs μπορούν να εργαστούν σε κέντρα προσχολικής και ειδικής αγωγής στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νηπιαγωγεία κ.ά.
     • Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών βάσει των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ και ωρομίσθιων ΕΑΕ, οι απόφοιτοι του προγράμματος MSc Early Childhood Education with Special Needs έχουν δικαίωμα ένταξης στους πίνακες ειδικής αγωγής.

      Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015 (Υποβολή αιτήσεων από 21–08–2014 έως 28–08–2014).

      Δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση με αριθ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/13.08.2014 τ.Β΄) για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

      ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


     • Φανή Νασίκα

      'Η Δρ. Φανή Νασίκα είναι διδάκτωρ του τμήματος Clinical Language Sciences του Πανεπιστημίου του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο). Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Essex, στον τομέα των Γλωσσικών Διαταραχών. Επίσης, είναι διπλωματούχος μεταφράστρια από το Institute of Linguists Educational Trust του Λονδίνου. Διδάσκει στο Aegean Omiros College από το 2007, στα προγράμματα HND στη Λογοθεραπεία, BSc in Clinical Speech and Language Science, ΒSc in Early Childhood Education with Special Needs και MSc in Early Childhood Education with Special Needs. Επιπλέον, έχει διδάξει Ψυχογλωσσολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τέλος, ασχολείται με την έρευνα στις γλωσσικές διαταραχές, με κύριο αντικείμενο την αφασία.'
       


      Γεωργία Κρεμμύδα

      'Η Κρεμμύδα Γεωργία είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Γλωσσολογία και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Κατάκτηση και Διδακτική της Ν. Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας του Τομέα της Γλωσσολογίας του Ε.Κ.ΠΑ. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ως καθηγήτρια-γλωσσολόγος στο Aegean Οmiros College σε συνεργασία με το Canterbury Christ Church University, στα προγράμματα BSc Clinical Speech and Language Science, BSc Early Childhood Education και MSc Early Childhood Education. Επιπλέον, ασχολείται με τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας (κυρίως σε ενήλικες), της Αγγλικής, των Αρχαίων Ελληνικών κλπ. Στο παρελθόν, συμμετείχε ως γλωσσολόγος – επισημειώτρια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΒΟΕΜΙΕ (Bootstrapping ontology evolution with multimedia information extraction) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε (Δημόκριτος).'
       


      Θεοδοσία Θωμά PhD, MSc, Med, rogramme Director, Lecturer MSc Early Childhood Education with Special Needs

      'H Δρ Θωμά Θεοδοσία είναι διδάκτωρ της σχολής Graduate School of Education του Πανεπιστημίου του Exeter (UK) με εξειδίκευση στη δυσλεξία, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MEd in Special Educational Needs και μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Educational Research της σχολής School of Education and Lifelong Learning του Πανεπιστημίου του Exeter (UK) και απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (κατεύθυνση Ψυχολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, της έχει απονεμηθεί υποτροφία τριετούς διάρκειας από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Π. Μπάκαλα για την υλοποίηση της ερευνητικής της πρότασης σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών.
      Εργάζεται ως Programme Academic Director του Μεταπτυχιακού προγράμματος ΜSc in Early Childhood Education with Special Needs που προσφέρει το Aegean Omiros College σε συνεργασία με το Canterbury Christ Church University και ως εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε δημόσια σχολεία ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Exeter. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις στον τομέα της ειδικής αγωγής. Επιπλέον, η Δρ. Θωμά έχει κατάρτιση στην αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων διαφοροποιημένης διδακαλίας και ενταξιακής εκπαίδευσης. Τέλος, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, την ένταξη και ζητήματα ηθικής στην έρευνα ατόμων με ειδικές ανάγκες. '
       

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology