To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στη Διαιτολογία με τίτλο “Αθλητική Διατροφή”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, που έχει ως στόχο να παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με την επίδραση της άσκησης στο ανθρώπινο σώμα σε επίπεδο μεταβολισμού και σύστασης και τις διατροφικές ανάγκες αθλούμενων.

Οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν πώς ο συνδυασμός των δύο συνεισφέρει στην υγεία του ατόμου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γίνεται η παρουσίαση των βασικών αρχών θεωρητικής γνώσης στην άσκηση και τη διατροφή και συζητιούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις, προκειμένου να παρουσιαστεί η εφαρμογή στην πράξη των γνώσεων που έχουν αποκομίσει.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι είναι εις θέση να παρουσιάσουν τον επιστημονικά τεκμηριωμένο υπολογισμό των ατομικών ενεργειακών και μακροθρεπτικών αναγκών ενός ατόμου, καθώς και τις ανάγκες του σε μικροθρεπτικά συστατικά.

Επίσης μπορούν να παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο τύπο άσκησης σχετικά με το ενεργειακό σύστημα και να διαπραγματευτούν σύγχρονα θέματα αθλητικής διατροφής.

  • Το πρόγραμμα προσφέρει εμπεριστατωμένη γνώση, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις στο αντικείμενο.
  • Διεξάγεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις, όπως μελέτες περιπτώσεων (case studies) και διδασκαλία μέσα από συγγράμματα, επιστημονικά περιοδικά, αλλά και προσωπική εμπειρία του κάθε διδάσκοντα.
  • Προσφέρει δυνατότητα ευέλικτης φοίτησης. Τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα και Σάββατο, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα παρακολούθησής τους από τους εργαζόμενους.
  • Συνδυάζει –κατά τη διδασκαλία- ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στο σχετικό κλάδο.
  • Το Τμήμα Διαιτολογίας έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ένα υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Διατροφικής Αξιολόγησης σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά διεθνή πρότυπα στην επιστήμη της διατροφής.
  • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους ένα υπερσύγχρονο Παρασκευαστήριο Διαιτολογικών Συνταγών.
  • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από Διαιτολόγους, Χημικούς, Βιολόγους και άλλους επιστήμονες με ακαδημαϊκή εξειδίκευση υψηλού επιπέδου και μακρά επαγγελματική εμπειρία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει βασικές αρχές των επιστημών της Διατροφής και της Άσκησης, εστιάζοντας στην επίδραση της άσκησης στις ανάγκες του ανθρώπινου σώματος σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 5 μήνες. Κάθε ενότητα-γνωστικό αντικείμενο αποτελείται από τέσσερις έως έξι διαλέξεις διάρκειας τριών ωρών η κάθε μία.  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω εργασιών μετά την πέρας της διδασκαλίας κάθε μαθήματος, ενώ  τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα και Σάββατα προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των διαλέξεων από τους συμμετέχοντες.

  • Βασικές Αρχές Διατροφής (6 διαλέξεις)

Εξετάζονται οι βασικές αρχές της επιστήμης της διατροφής , όπως το ενεργειακό ισοζύγιο και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, ο μεταβολισμός και ο ρόλος των μάκρο- και μίκρο-θρεπτικών συστατικών στο ανθρώπινο σώμα, όπως και των βασικών τους τροφικών πηγών. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν οι διατροφικές συστάσεις σε μακρο- και μικροθρεπτικά συστατικά, με τη μορφή θρεπτικών συστατικών και ομάδων τροφίμων.

  • Άσκηση και φυσιολογικές προσαρμογές (4 διαλέξεις)

Εξετάζονται εις βάθος θέματα διατροφής σε συνάρτηση με τη σωματική άσκηση, τη φυσική κατάσταση και τη γενικότερη υγεία του οργανισμού, παράλληλα με τον ενεργειακό μεταβολισμό σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τη διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας.

Θα συζητηθούν επίσης, οι ορμονικές μεταβολές και η αλληλεπίδρασή τους με τις ενεργειακές μεταβολικές οδούς. Τέλος, γίνεται ανασκόπηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης σχετικά με τον αντίκτυπο της φυσικής δραστηριότητας στην προαγωγή της υγείας.

 

  • Διατροφικές απαιτήσεις/ ανάγκες στην άθληση και την άσκηση (4 διαλέξεις)

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι επιστημονικά τεκμηριωμένες διατροφικές συστάσεις τόσο για έναν αθλητή όσο και για έναν απλό ασκούμενο. Ειδικότερα, η ενότητα στοχεύει να υποστηρίξει την κατανόηση των ιδιαίτερων διατροφικών απαιτήσεων και αναγκών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε είδους άθλημα και άσκηση. Επιπλέον, τίθεται υπό συζήτηση η ανάγκη χρήσης και ο αντίκτυπος των αθλητικών συμπληρωμάτων ώστε να ενισχυθεί η αθλητική απόδοση, ενώ θα αποσαφηνιστούν οι μύθοι και η πραγματικότητα της χρήσης των συμπληρωμάτων θρεπτικών συστατικών για τη βελτίωση της απόδοσης.

skoufas2
skoufas2

Ευστάθιος Σκουφάς

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαιτολόγους-διατροφολόγους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω σε ένα επίκαιρο αντικείμενο καθώς και σε προπονητές, αθλητές και αποφοίτους άλλων κατευθύνσεων.

Απευθύνεται ακόμα σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γενικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο.