Αικατερίνη Ηλιοπούλου

Χημικός – Βιοχημικός, BSc, MSc

Η Αικατερίνη Ηλιοπούλου είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση με τίτλο: «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική» από το τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργαστεί σε ερευνητικά εργαστήρια Μεταφραστικής και Βασικής Έρευνας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Έχει λάβει υποτροφία μεταπτυχιακού φοιτητή και συμμετείχε σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.