Δρ. Ανδρόνικος Καλίρης

Ο  Δρ. Ανδρόνικος Χρ. Καλίρης είναι επαγγελματικός σύμβουλος και εκπαιδευτής. Διαθέτει διδακτική και επαγγελματική εμπειρία σε φορείς και οργανισμούς, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων.

Την τρέχουσα περίοδο είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάσκων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Στο Aegean College διδάσκει Μεθοδολογίας Έρευνας και Στατιστική στο MSc in School Psychology και στο ΒΑ in PrePrimary Education. Επιπλέον, από το 2010 έως σήμερα εργάστηκε ως σύμβουλος εκπαίδευσης και επίδοσης σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους ενώ ποικίλες εισηγήσεις του έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας, στις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, όπως επίσης, στις Μεικτές Μεθόδους Έρευνας (Mixed Methods Research). Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού.