Δρ. Βασίλειος Βρυσαγώτης

MSc, PhD

Ο Δρ. Βασίλειος Βρυσαγώτης είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος σπουδών (Ph.D.) στην Εφοδιαστική (Logistics) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2014).

Έλαβε το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα στην  Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση την Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (M.Β.Α. in Operations’ Management) από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2004) και πτυχίο B.Sc. στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (2002).

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 18 δίδαξε Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διοίκηση Παραγωγής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  (τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής)  αντίστοιχα . Την περίοδο 2008-2017 ήταν συνεργάτης του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) με ανάθεση μαθημάτων όπως Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συστήματα Διανομής και Μεταφορών, Οργάνωση & Διοίκηση Αποθήκης, Ασφάλεια Μεταφορών και Αποθηκών , Σχεδιασμός Λειτουργικών Μονάδων. Την περίοδο 2005-2007 ήταν στέλεχος ναυτικού πρακτορείου του Πειραιά. Από το 2018 είναι  μόνιμο ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την  Εφοδιαστική (Logistics) και τα Οικονομικά της Ρύθμισης στον Λιμενικό Κλάδο.