Ευαγγελία Κάτσαβου

Η Ευαγγελία Κάτσαβου είναι απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Kάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο “Μοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία φυτών” από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Kάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Φαρμακολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, με έμφαση στους μηχανισμούς ανθεκτικότητας των εντόμων στα εντομοκτόνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτήθηκε με υποτροφία αριστείας από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Έχει εργαστεί, και εκπαιδευτεί σε τεχνολογίες αιχμής, για ερευνητικές μελέτες στο Πανεπιστήμιο του Warwick στη Μεγάλη Βρετανία και στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, στο Βέλγιο. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσει εργασίες σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια. Έχει επιτελέσει επικουρικό έργο (διδασκαλία) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χρήση σύγχρονων εργαλείων μοριακής βιολογίας (CRISPR, RNAi) για την αξιολόγηση ‘πράσινων΄ εντομοκτόνων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των επικονιαστών. Επίσης ασχολείται με τη μοριακή βιολογία φυτών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην χρήση των φυτών ως πλατφόρμες παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.