Φωτεινή Σαρόγλου

Βιολόγος, MSc

Η Φωτεινή Σαρόγλου είναι απόφοιτος της σχολής των Βιολογικών Επιστημών (BSc) του πανεπιστημίου Paris Lodron του Salzburg (Αυστρία). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην Οικολογία και Εξέλιξη του πανεπιστημίου Paris Lodron του Salzburg.

Θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής είναι: “Η συγκριτική ανάλυση των πτητικών οργανικών ενώσεων ορχιδεών και ο συσχετισμός αυτών με την επικονίαση από τη φυλή Euglossini.”

Ειδίκευση στον τομέα της κοινοτικής οικολογίας και οικοφυσιολογίας.