Καρατζάνου Κάτια

Η Καρατζάνου Κάτια είναι απόφοιτος Φιλολογίας και Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, έχει Bachelor of Science στην Ψυχολογία καθώς και Master of Science στην Κλινική Ψυχολογία από το Leiden University, στην Ολλανδία.

Στα πλαίσια του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος, έχει εκπαιδευτεί στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT). Επίσης παρακολουθεί μετεκπαίδευση σε Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία (ειδίκευση στο SANE-System Attachment Narrative Encephalon).

Έχει συμμετάσχει σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα παρέμβασης στον ιδιωτικό τομέα σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής-θεραπείας σε ατομικό επίπεδο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο άγχος και το burnout.