Κώστας Κούσκουρας

Ο Κώστας Κούσκουρας γεννήθηκε το 1972 και μεγάλωσε στα Γρεβενά.

Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, από την οποία απέκτησε το Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής το 1994, ενώ από το 2003 είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στα Πληροφορικά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ενασχόλησης έχει δημοσιεύσεις συνέδρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Εργάζεται από το 1997 στην INTRACOM TELECOM S.A., στο Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Τηλεπικοινωνιακού Λογισμικού, σε αποκλειστική συνεργασία με την Telefonaktiebolaget LM ERICSSON. Έχει αποκτήσει πλούσια επαγγελματική εμπειρία στα σχετικά επιστημονικά και τεχνικά πεδία, είτε αυτά αφορούν τις τηλεπικοινωνίες (πρωτόκολλα τηλεπικοινωνιών, δίκτυα, διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τεκμηρίωση και αξιολόγηση συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα), είτε την επιστήμη των υπολογιστών (προγραμματισμός, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός συστημάτων πραγματικού χρόνου), είτε τις μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού (τόσο κλασσικού κύκλου ζωής, όσο και εύκαμπτων μεθοδολογιών).

Διετέλεσε μέλος και επικεφαλής διαφόρων ομάδων τεχνικής επιθεώρησης, συνεργαζόμενος πάντα με αντίστοιχους μηχανικούς από ανάλογα τμήματα άλλων χωρών, και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών περιοχών. Τα τελευταία 8 χρόνια η ενασχόλησή του επικεντρώνεται στην απεμπλοκή των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων λογισμικού από το υποκείμενο υλικό, δηλαδή στη μετάβαση σε τεχνολογίες ιδεατών μηχανών (virtualization) και τεχνολογίες cloud, στις οποίες διαθέτει σχετική πιστοποίηση (CKAD).

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά (CPE) ενώ, στον όσο ελεύθερο χρόνο διαθέτει, ασχολείται με την ποδηλασία, την κολύμβηση, τα χειμερινά σπορ και τη μουσική (κάτοχος Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής).