Μαριλένα Τσούτσα

Χημικός, MSc

Η Μαριλένα Τσούτσα είναι απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το ίδιο τμήμα, με κατεύθυνση «Φυσικοχημεία – Προηγμένα Υλικά».

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών πραγματοποίησε πτυχιακή διατριβή στο εργαστήριο Βιοανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα «Σύνθεση υβριδίου πορφυρίνης για χρήση σε ηλιακές κυψελίδες περοβσκίτη». Αργότερα, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της διατριβής, εκπόνησε την διπλωματική της εργασία στο εργαστήριο «Tissue Engineering – Regenerative Medicine and Immuno-engineering (TERMIM Lab)», του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Ειδικότερα, λόγω της Μεταπτυχιακής της Διατριβής με θέμα «Η επίδραση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ικριωμάτων πολυκαπρολακτόνης (PCL) στην προσκόλληση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση Μεσεγχυματικών Βλαστικών Κυττάρων Ποντικού (MSCs)», απέκτησε εξειδίκευση στους τομείς της Βιοχημείας, της Κυτταρικής Βιολογίας, της Αναγεννητικής Ιατρικής, της Φυσικοχημείας και των Βιοϋλικών.

Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών της σπουδών εργάστηκε σε μεγάλη εξαγωγική εταιρεία τυποποίησης τροφίμων, ως Υπεύθυνη του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας. Σήμερα, εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης και απασχολείται στο Δυναμικό του Διδακτικού προσωπικού του Aegean College, ως καθηγήτρια στον Τομέα Υγείας, στο προπτυχιακό πρόγραμμα της Διαιτολογίας.