Δημακοπούλου Ελένη

Η Δημακοπούλου Ελένη είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής & αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστήμες του Αθλητισμού στο Brunel University στην Αγγλία. Εργάζεται στο Κέντρο Ημέρας της Εταιρεία Alzheimer Αθηνών από το 2007. Παράλληλα αναπτύσσει εκπαιδευτικό έργο σε Κολλέγια & ΙΕΚ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά αθλητών, στην αθλητική απόδοση στα αθλήματα υγρού στίβου, στην αθλητική τακτική, στην επίδραση της φυσικής άσκησης σε άτομα με άνοια. Συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.