Δρ. Αθανασία Κατσούλα

Γεωπόνος, MSc, PhD

Η Αθανασία Κατσούλα είναι Γεωπόνος, απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» από το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπλέον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με τίτλο «Μελέτη της λειτουργίας και ποικιλότητας της μικροβιακής κοινότητας στην φυλλόσφαιρα και ριζόσφαιρα φυτών και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον».

Εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, πάνω στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.