Μάριος Μικές

Ο Μάριος Μικές είναι απόφοιτος Ψυχολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και απόφοιτος του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών.

Επιπλέον είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) στην εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire καθώς και κάτοχος  Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) στην Ψυχολογία του Παιδιού και της Ανάπτυξης, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire.

Στην συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στην Κλινική Ψυχοπαθολογία “Παναγιώτης Ουλής” όπως και στις Κλινικές Δεξιότητες “Παναγιώτης Ουλής” της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ).

Έχει εξειδικευτεί στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς αλλά και στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (DBT).

Επιπρόσθετα, είναι ειδικευμένος στην προσέγγιση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης από το University of Southern California, καθώς επίσης και σε άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως TEACCH, PECS, ABA και γενικότερα  σε προσεγγίσεις για άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Είναι εκπαιδευτής γονέων μέσω της μεθόδου Cygnet και επιπλέον έχει ειδικευτεί στην θεραπευτική μέθοδο Wilbarger, PORTAGE και SOCIAL STORIES. Γενικά εξειδικεύεται στην ψυχοπαθολογία ενηλίκων και παίδων.

Ο Μάριος Μικές έχει συλλέξει την επαγγελματική του εμπειρία από το ιδιωτικό του γραφείο, ασκώντας ψυχοθεραπευτικό έργο, σε κλινικό και μη πληθυσμό. Επίσης, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου Ψυχοθεραπείας ενηλίκων και παίδων “Wise Mind” όπως και των κέντρων Ειδικών Θεραπειών Σκέψις και Λόγος”, “STEPS  Therapy” και “STEPS 2 Talk”. Επιπλέον, εκπαιδεύει και εποπτεύει νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στον τομέα της Εργοθεραπείας και της Ψυχοθεραπείας. Έχει εργαστεί σε Δομές φιλοξενίας ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, συνδυάζοντας τη γνώση του από τους τομείς της Ψυχολογίας, της Ψυχοθεραπείας και της Εργοθεραπείας. Συμμετέχει ενεργά σε πληθώρα σεμιναρίων και συνεδριών, ενημερώνεται διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς που εξειδικεύεται. Τέλος, είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του σε ερευνητικό επίπεδο αφορούν τις συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές, τις διαταραχές προσωπικότητας, την Εν-Συνειδητότητα-Αυτεπίγνωση (Mindfulness), το Stress και τη μείωσή του, καθώς επίσης και το Φάσμα του Αυτισμού. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν εργασίες πάνω στο Άγχος και το Stress Reduction, το Mindfulness και την εφαρμογή του σε Ψυχοθεραπευτικό και Ψυχοεκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως επιπλέον τις μορφές συναισθηματικού δεσμού του ατόμου με τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής του.

Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τη συναισθηματική ρύθμιση, την προσκόλληση και τα γονεϊκά πρότυπα σε σχέση με την εμφάνιση στερεοτυπικών συμπεριφορών σε άτομα που ανήκουν στο Αυτιστικό Φάσμα.