Δημήτρης Πουλημένος

BSc, MSc

Ο Δημήτρης Πουλημένος είναι Πλοίαρχος Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού, Κάτοχος Διπλώματος Πλοιάρχου Τάξεως Α’.

Αυτή την περίοδο είναι Διευθυντής Στόλου Ποιότητας και Εκπαίδευσης στην εταιρία » STATUS MARITIME CORP».

Κατέχει Πιστοποιητικό Επιθεωρητή στο Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης ISM και είναι εκπαιδευτής των ναυτικών στα πλοία στο σύστημα ασφαλούς διαχείρισης (ISM), Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων (ISPC) και MLC – 2006.

Κατέχει επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

  • Χειρισμού ISPC στις ναυτιλιακές εταιρίες.
  • Risk Assessment
  • Crowd Management
  • STCW
  • MLC -2006.

Η καριέρα του κ. Πουλημένου στη ναυτιλία ξεκίνησε το 1984 ως δόκιμος Πλοίαρχος σε πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου .

Το 1995 και αφού είχε ήδη εμπειρία και σε Πετρελαιοφόρα και ήταν κάτοχος διπλώματος Πλοιάρχου Τάξεως Β’, ναυτολογήθηκε για πρώτη φορά σε Κρουαζιερόπλοια αμερικανικών συμφερόντων με σκοπό την εκπαίδευση Αξιωματικών και πληρώματος στον ορθό χειρισμό Σωστικών και Πυροσβεστικών μέσων, τη σωστή αντιμετώπιση επικινδύνων καταστάσεων με σκοπό την ασφάλεια των επιβαινόντων, την πιστή εφαρμογή κανονισμών, αλλά και την εκπαίδευση σχετικά με το κομμάτι Security.

Το 2004 έγινε κάτοχος Διπλώματος Πλοιάρχου Τάξεως Α’ και συνέχισε την καριέρα του ως Πλοίαρχος μέχρι το 2008.

Από τότε εργάζεται σε Ναυτιλιακές εταιρίες, ενώ διδάσκει στη Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College.