Γιάννης Φελουκατζής

BSc, Εργοθεραπεία

Ο Γιάννης Φελουκατζής είναι Εργοθεραπευτής, απόφοιτος του ΤΕΙ Αθήνας, με ειδίκευση στην Παιδιατρική Εργοθεραπεία. Οι μετεκπαιδεύσεις του μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ειδίκευση στην Υποστηρικτική Τεχνολογία (AT), στην μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (SI), στην μέθοδο Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων (PRT), στην Θεραπευτική Ακρόαση (TL), στο Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (CBD) και την Κλινική Ύπνωση.

Έχει εργαστεί ως υπάλληλος στην ΕΛΕΠΑΑΠ Αθηνών, ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπειών για παιδιά, ως μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος στην Ειδική Αγωγή σε Ειδικά Σχολεία για δέκα χρόνια, και έχει ιδρύσει δύο ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπειών.

Από το 2008 ηγείται του Ιδιωτικού Διεπιστημονικού Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» στον Άγ. Δημήτριο Αττικής, Γράμμου 24, του οποίου είναι διευθύνων και υπεύθυνος των θεραπευτικών προγραμμάτων.